EUROSAFE OY
Kassakaappialan kokonaispalvelua 29 vuotta
- tuhansia tyytyväisiä asiakkaita

 

Koti ] Takaisin ] Pikavalintaopas ] Tuotteet ] Palvelut ]

Kassakaappialan tunnetuimmat testi- ja sertifiointilaitokset Euroopassa


 

Suomennos Eurosafe Oy/Pekka Kokko; mailto:pekka.kokko@eurosafe.fi

EFSG on eurooppalaisten sertifiointilaitosten yhteenliittymä, jonka toiminta käsittää tuotteiden, materiaalien, järjestelmien ja palvelujen sertifiointeja palosuojelun, turvallisuuden ja vahingontorjunnan alalla.

EFSG perustettiin 1990 ajamaan turvallisuusalalla toimivien sertifiointilaitosten etuja. EFSG ajaa tavoitetta harmonisoida testaus- ja sertifiointimenetelmiä, jotka perustuvat EUROSTANDARDEIHIN, jotta tuotteiden testaukset ja sertifioinnit saisivat riittävää arvostusta Euroopassa.

Ensiaskeleena on tehty yhteistyösopimuksia turvasäilytysyksiköiden, korkean suojatason lukkojen ja hälytysjärjestelmien osalta. Sopimukset takaavat näiden tuotteiden valmistajille ja vakuutusyhtiöille läpinäkyvyyden sertifiointimenettelyissä ja vähentävät kustannuksia perustuen sertifikaattien vastavuoroiseen hyväksymiseen.

Tavoitteet ja tehtävät
Liittyen Euroopan markkinoiden harmonisointiin EFSG on yhdysside, jonka avulla laaditaan yhteinen lähestymistapa tuotteiden yhdenmukaiseen sertifiointiin ja tekniseen vastaavuuteen sertifioinneissa. Tällä taataan, että kaikki osapuolet mukaan lukien siihen liittyvät laboratoriot toimivat yhteisellä tavalla. Lisäksi pyritään ottamaan kantaa siihen vaaraan, että eurooppalaisia standardeja ja määräyksiä ei heikennettäisi. Asiakkaalle ja tuotteiden valmistajalle työn tulokset merkitsevät kustannusten pienenemistä, koska yhdellä testauksella yhdessä hyväksytyssä testilaboratoriossa, valmistajalle myönnetään hakemuksesta sertifikaatti useamman kuin yhden sertifiointielimen toimesta ja oikeus käyttää testauslaitosten vastaavia hyväksyntämerkintöjä tarvitsematta toistaa testiä ja vahvistaa testilaboratorioiden arviointeja moneen kertaan eri maissa.

EFSG jäsenet
Ryhmään kuuluu kahdeksan sertifiointilaitosta seuraavista maista: Ranska, Englanti, Saksa, Ruotsi, Norja, Italia, Saksa ja Tanska

1. Centre National de Prévention et de Protection (CNPP) – formerly APSAD
2. Building Research Establishment (BRE) – formerly LPCB
3.
VdS Schadenverhütung
4. Svensk Brand & Säkerhets Certifiering AB (SBSC)

5.
AFAQ AFNOR Certification (AFNOR)
6. ICIM S.p.A.
7.
European Security Systems Association (ESSA) e.V. ECB-S
    - "entinen" Forschungs- und Prüfgemeinschaft Geldschränke und Tresoranlagen (FuP)

8.
Danish Institute of Fire and Security Technology (DIFT)

Sopimukset EFSG:n jäsenten välillä
Vastavuoroiset, monenkeskiset sertifikaattien hyväksymiset on tehty seuraavien jäsenten välillä:

1.       Korkean turvatason lukot
CNPP, BRE, SBSC, Essa, VdS with their associated testing laboratories CNPP, VdS; SSF 

2.       Kassakaapit ja holvit
CNPP, SBSC, Essa/ECB-S, I.C.I.M.,VdS with their associated testing laboratories CNPP, SSF, Instituto Giordano, VdS.

3.       Perussopimus palohälytysjärjestelmistä ja komponenteista
AFAQ-AFNOR Certification, VdS, BRE, DIFT with their associated testing laboratories CNPP, VdS, BRE, Delta

Edellä mainittujen turvallisuustuotteiden valmistajat voivat anoa tuotehyväksyntää useimmilta sertifiointilaitoksilta yhteen testaukseen perustuen.  Hakemus pitää lähettää jokaiselle sertifiointilaitokselle erikseen, jolta hyväksyntää haetaan.

 

Viimeisimmät EFSG:n uutiset

EFSG keskittyy nk. "Multiple Certification"- menettelyyn, koska alkuperäinen tavoite ottaa käytäntöön eurooppalainen kassakaappien CE-sertifiointimerkki
osoittautui mahdottomaksi.

EFSG on Eurooppalaisten sertifiointilaitosten yhteenliittymä ja se on päässyt liitännäisjäseneksi European Fire and Security Advisory Council:iin (EFSAC).

EFSACin vakituiset jäsenet ovat

  • ARGE (European Federation of Associations of Lock and Builders' Hardware Manufacturers)

  • CEA (European Insurance Committee)

  • CFPA Europe (Confederation of Fire Protection Associations)

  • EURALARM (European Association of Manufacturers of Fire and Intruder Alarm Systems)

  • EUROFEU (European Committee of the Manufacturers of Fire Protection Equipment and Fire Fighting Vehicles)

  • EUROSAFE (European Committee of Safe Manufacturers' Associations)

 Ulkopuolinen tuotannon laadunvalvonta

 
Perusedellytys testaukselle ja testihyväksynnöille on se, että valmistajalla on voimassa oleva sertifioitu laadunvalvontajärjestelmä ISO 9000 (EN ISO 9000).
 Ulkopuolinen laadunvalvonta on tuotteiden auditointia, jonka tarkoituksena on todentaa, että tuote täyttää luvatut ominaisuudet toteamalla vastaavuudet
 teknisten  asiakirjojen ja tuotantoprosessin välillä. Tehdaskäynneillä ja tarvittaessa jälkitestauksilla taataan, että sarjatuotannossa olevat tuotteet vastaavat tuotetta,
 jonka perusteella sertifiointi on myönnetty.

 Kassakaappialan eurostandardit ovat seuraavat

 Asiakirja No.

 Otsikko

 Vimeinen julkaisupäivä

 EN 1143-1

 Kassakaapit, pankkiautomaattikaapit, holvinovet ja holvit

 Tammikuu 2009

 EN 1143-2

 Siirtoyksiköllä varustetut kassakaapit

 Joulukuu 2001

 EN 14450

 Turvakaapit

 Maaliskuu 2005

 EN 1047-1

 Tietovälinekaapit ja datalokerot

 Lokakuu 2005

 EN 1047-2

 ATK-huoneet ja ATK-laitekaapit

 Huhtikuu 2009

 EN 1300

 Kassakaappilukot

 Kesäkuu 2004

 EN 15659

 Kevyen paloturvan säilytysyksiköt 

 Huhtikuu 2009

 EN 14470-1

 Paloturvalliset säilytyskaapit palaville nesteille

 Huhtikuu 2004

 EN 14470-2

 Fire safety storage cabinets for pressurised gas cylinders

 Elokuu 2006

 

 

 

 

ESSAn hyväksymät testilaboratoriot, joiden kanssa se tekee yhteistyötä.

Eurostandardin mukaan testattujen tuotteiden ulkopuolisen laadunvalvonnan voi suorittaa jokin seuraavista hyväksytyistä
testi- ja/tai sertifiointilaitoksista.

 


Murrolta suojaavat tuotteet
(ECB•S C01)


Palolta suojaavat tuotteet
(ECB•S C02)


Kassakaappilukot
(ECB•S C03)

 

Tuotantotilojen tarkastus

Tyyppi-testi

Ulkopuolinen laadunvalvonta

Tuotantotilojen tarkastus

Tyyppi-testi

Ulkopuolinen laadunvalvonta

Tuotantotilojen tarkastus

Tyyppi-testi

Ulkopuolinen laadunvalvonta

CNPP Centre National
de Prévention et de Protection
BP 2265
F-27950 St. Marcel
Tel. +33 2 32 53 64 54
Fax +33 2 32 53 64 14
Email: laurent.leborgne@cnpp.com
Internet: www.cnpp.com

 

 

 

 

 

Istituto Giordano s.p.a.
Via Rossini, 2
I-47814 Bellaria (RN)
Tel.
+39 (0) 541 34 30 30
Fax +39 (0) 541 34 55 40
Email:
istitutogiordano@giordano.it
Internet:
www.giordano.it

 

     

 

MPA Braunschweig
Beethovenstr. 52
D-38106 Braunschweig
Tel.
+49 531 3 91-54 76
Fax +49 531 3 91-59 00
Email:
mpa@tu-bs.de
Internet:
www.mpa.tu-bs.de

 

 

 

 

 

 

MPA Dresden GmbH
Fuchsmühlenweg 6 F
D-09599 Freiberg
Tel.
+49 3 73 12 03 930
Fax +49 3 73 12 03 93 11 0
Email: info@mpa-dresden.de

Internet: www.mpa-dresden.de

 

 

 


 


(4)


(4)

 

 

 

SBSC Svensk Brand- och
Säkerhetscertifiering AB
Tegeluddsvägen 100
S-11587 Stockholm
Tel. +46 8 78 37 07 0
Fax +46 8 78 37 52 5
Email:
info@sbsc.se
Internet: www.sbsc.se

 

 

     

 

 

SP Swedish National Testing
and Research Institute
S-501 15 Boras
Tel. +46 33 16 50 00
Fax +46 33 13 55 02
Email:
info@sp.se
Internet:
www.sp.se

 

 

 

 

4)

4)

 

 

 

SSF Service AB
Tegeluddsvägen 100
S-115 87 Stockholm
Tel. +46 8 783 74 50
Fax +46 8 660 16 63
Email:
provning@ssf.nu
Internet:
www.ssf.nu

 

 

 

 

 

 

 

VdS Schadenverhütung GmbH
Laboratorien
Amsterdamer Straße 172 – 174
D-50735 Köln
Tel.
+49 2 21 77 66-4 68
Fax +49 2 21 77 66-1 01
Email:
rkrings@vds.de
Internet:
www.vds.de

 

 

 

 

 

Wehrtechnische Dienststelle für
Sprengmittel und Sondertechnik (WTD 52)
Oberjettenberg
D-83458 Schneizlreuth
Tel.
+49 86 51 79-0
Fax +49 86 51 16 00
Email:
bwb@bwb.org
Internet:
www.bwb.org

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Ei EX Testiä       2) Vain EX Testi      3) Datakaapit  (SP) EN 1047-1 vain 1 metrinkorkeuteen asti 4) Vain kevyen paloturvan säilytysyksiköt


VdS Schadenverhütung
on testaus- ja sertifiointilaitos, joka on akreditoitu German Akkreditierungsstelle Technik GmbH (DATech e.V.) toimesta DIN EN ISO/IEC 17025
ja DIN EN 45011 mukaisesti.
VdS testilaitoksen omistaa Gesamtverband der Deutschen Versiherungswirtschaft e.V.
(GDV - German Insurance Association).

VdS on myös akreditoitu tarkastuselimeksi EN 45001 ja EN 45004 mukaisesti Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V. toimesta. 
Kuvassa uusien VdS/EFSG hyväksyntämerkkien malleja kaapeista, jotka on testattu EN 1047-1 ja EN 1143-1 eurostandardien mukaan.

 

Eurostandardien mukaan testattujen EN 1143-1 kassakaappien ja ENV 1300 mukaan testattujen kassakaappilukkojen testaajana ja
sertifioijana VdS on erittäin arvostettu ja paljon testejä tehnyt testilaitos.

VdS julkaisee hyväksyttyjen tuotteiden luetteloita, jotka ovat vapaasti asiakkaiden käytettävissä.

Lyhyesti eurostandardien EN 1047-1, EN 1143-1 ja EN 14450 osalta seuraavaa:
Kun tuote löytyy testi- tai sertifiointilaitoksen julkaisemasta hyväksyttyjen tuotteiden luettelosta, se on osoitus siitä, että valmistajalla
on voimassa oleva sertifioitu tuotannon laadunvalvontajärjestelmä ISO 9000 (EN ISO 9001), koska se on perusedellytys sille, että
eurostandardin mukainen testi on voitu tehdä ja eurostandardin mukainen testihyväksyntä myöntää. Lisäksi se on merkki siitä, että
tuotannon laadunvalvonta tapahtuu ulkopuolisen tahon suorittamana.

Kun turvallisuustuotteiden valmistajat voivat anoa tuotehyväksyntää useimmilta sertifiointilaitoksilta yhteen testaukseen perustuen,
EN 1143-1 luokitelluissa kaapeissa voi olla saksalainen VdS tai ECB-S sertifiointia osoittava hyväksyntäkilpi tai ruotsalainen SSF tai
ranskalainen CNPP hyväksyntäkilpi tai useampia edellä mainittuja
kilpiä. Kun kaappeja myydään Euroopassa ja muualla maailmassa
useamman kielialueen maassa sertifiointilaitosten ja siten sertifikaattien tunnettuudessa on eroja historiaan perustuen.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
European Security Systems Association (ESSA) e.V.
on eurooppalaisten kassakaappialan valmistajien, vakuutusyhtiöiden ja asiakkaiden muodostama yhdistys, joka edustaa jäsentensä etuja.
ESSAn toimielin ECB•S on akreditoitu "Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) e.V." toimesta sertifiointielimeksi EN 45011
mukaisesti. ECB•S myöntää tuotesertifikaatit ja hyväksyntäkilvet hyväksymiensä testilaboratorioiden tekemien hyväksyttyjen testien
perusteella.

Katso luettelo hyväksytyistä testilaboratorioista.

ESSAN edeltäjä Forschungs- und Prüfgemeinschaft Geldschränke und Tresoranlagen e.V (FuP) perustettiin vuonna 1967 tavoitteena
kehittää standardeja ja testisääntöjä, jotka toimivat kassakaappialan tuotevalvonnan perusteena.
Vuodesta 1992 alkaen FuP myönsi
RAL sertifikaatteja kassa- ja paloturvakaapeille joulukuuhun 2001 saakka. ECB
·S sertifikaatti myönnettiin tuotteille ensimmäistä kertaa
2002 ja nimenmuutoksen jälkeen hyväksyntäkyltissä on nimenmuutoksesta johtuva ero.

          
 
Kuvissa esimerkkejä ECB•S hyväksyntämerkeistä kaapeista, jotka on testattu EN 1047-1, EN 14 450 ja EN 1143-1 eurostandardien mukaan.

ECB•S julkaisee nettisivuillaan hyväksyttyjen tuotteiden luetteloita, jotka ovat asiakkaiden käytettävissä.

Lyhyesti eurostandardien EN 1047-1, EN 1143-1 ja EN 14450 osalta seuraavaa:
Kun tuote löytyy testilaitoksen julkaisemasta hyväksyttyjen tuotteiden luettelosta, se on osoitus siitä, että valmistajalla on voimassa
oleva sertifioitu tuotannon laadunvalvontajärjestelmä ISO 9000 (EN ISO 9001), koska se on perusedellytys sille, että eurostandardin
mukainen testi on voitu tehdä ja eurostandardin mukainen testihyväksyntä myöntää. Lisäksi se on merkki siitä, että tuotannon
laadunvalvonta tapahtuu ulkopuolisen tahon suorittamana ja tarkastukset tehdään vähintään kuuden kuukauden välein.

Kun turvallisuustuotteiden valmistajat voivat anoa tuotehyväksyntää useimmilta sertifiointilaitoksilta yhteen testaukseen perustuen,
EN 1143-1 luokitelluissa kaapeissa voi olla useita EFSG:n hyväksymien sertifiointilaitosten hyväksyntäkilpiä, kuten alla oleva kuva kaapista
osoittaa. Kuvassa ranskalaisen, englantilaisen ja saksalaisen sertifiointilaitoksen murtoturvaa osoittava hyväksyntäkilpi sekä ruotsalaisen
testilaitoksen paloturvasertifiointia osoittava hyväksyntäkilpi vuonna 2004 valmistetusta kaapista.
ECB•S toiminta käsittää seuraavat tehtävät:

Sertifiointiprosessien ja niiden edellytysten määritteleminen
Uusien testilaboratorioiden hyväksyminen
Sertifiointitapahtumien kontrollointi
Ulkopuolisen laaduntarkastuksen valvonta
Päätökset pakotteista ja testisertifikaattien poistamiset rikkomusten osalta

ECB•S on perustettu vastavuoroisuusperiaatteella ja siihen kuuluu kolme edustajaa kaikista seuraavista kolmesta tahosta, jotka ovat
   vakuutussektori, asiakkaat ja valmistajat.

ECB•S asettaa korkeat vaatimukset sen kanssa yhteistyössä toimiville testilaboratorioille. Sen lisäksi, että testilaitosten täytyy saada
akreditointi testilaboratorioksi EN ISO/IEC 17 025 mukaisesti, ECB•S edellyttää testilaitokselta:

ISO 9000 laadunvalvontajärjestelmää
ECB•S asiantuntijan auditointia
EFSG:n asiantuntijan auditointia
vertailutestien toimeenpanoa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
IBMB Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz der TU Braunschweig

 Lyhyesti 

MPA Braunschweigin palolaboratorio on toiminut vuosikymmeniä testauslaitoksena ja nyt se toimii myös sertifiointilaitoksena. Vuonna 1995
se akreditoitiin testauslaitokseksi DIN EN 45001 mukaisesti, jota seurasi vuonna 2002 uudelleen akreditointi DIN EN ISO/IEC 17025 mukaisesti.
 

Eurostandardin EN 1047-1 mukaan tehtävät kaksiosaiset vaativat paloturvatestit niin kassakaapeille, asiakirjakaapeille ja dataturvakaapeille
tehdään paloturvan osalta täällä, koska muilla testilaitoksilla ei ole tarkoitukseen sopivia polttouuneja ja muuta vaadittavaa välineistöä.

Katso hyväksyttyjen testilaboratorioiden luettelo, jossa ruotsalainen SP voi tehdä EN 1047-1 mukaisia testejä vain alle metrin korkuisille
kaapeille. Käytännössä siis tällä saksalaisella testilaitoksella on "yksinoikeus" testata paloturva eurostandardien mukaisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mikä on SSF

Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF, on riippumaton yhdistys, joka aloitti toimintansa vuonna 1934 poliisin ja vakuutusyhtiöiden
yhteistoiminnan tuloksena.

 


SSF toimii monilla rikostorjunnan osa-alueilla, kuten: informaatio, koulutus, kustannustoiminta, normien julkaiseminen, turvatuotteiden testaus
ja konsulttitoiminta.

SSF omistaa Pohjoismaiden suurimman turvatuotteiden testauslaboratorion, jonka on akreditoinut SWEDAC ja siellä työskentelevät maan
kokeneimmat murtotestaustoimintaan erikoistuneet insinöörit.

SSF julkaisee nettisivuillaan hyväksyttyjen tuotteiden luetteloita siltä osin kun ne ovat Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB - SBSC sertifioimia.

Tuotteet, esimerkiksi SS3492 standardin mukaan hyväksytyt turvakaapit voivat olla myös jonkun muun luotettavan sertifiointilaitoksen sertifioimia,
joista yksi tunnetuimmista Pohjoismaissa on det Norske Veritas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) - Technical Research Institute of Sweden (SP)

SP:llä on toimiva laadunvalvontajärjestelmä, jonka on akreditoinut SWEDAC. Laboratoriot on akreditoitu ISO/IEC 17025 mukaisesti, sertifiointilaitos EN45011 mukaisesti
ja tarkastuslaitos. ISO 17020 mukaisesti. Laboratoriot, jotka on akreditoitu testausta ja kalibrointia varten täyttävät vähintään ISO 17025 ja SS-EN ISO 9001 vaatimukset.

Akreditointi käsittää testilaboratoriot, tarkastuslaitoksen ja sertifiointilaitokset sekä laatujärjestelmille että tuotteille.

EN 1047-1 standardin mukaan SP voi testata kaappeja vain 1 metrin korkeuteen saakka.

SP Certifiering
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

     
                            
P-merkit ja niiden ulkoasut. P-merkki on SP:n oma laatumerkki.
 
Vain niillä testimetodin NT FIRE 017 mukaan testattujen valmistajien tuotteilla, jotka ovat P-merkittyjä ja joilla on voimassa oleva tuotesertifikaatti, löytyvät
SP:n sertifioimien kaappien luettelosta
.

Valmistajan jatkuva tuotannon tarkastus käsittää valmistajan oman laadunvalvonnan lisäksi testauslaitoksen valvovan tarkastuksen, joka suoritetaan vähintään kerran
vuodessa tapahtuvalla tehdaskäynnillä
ja tarvittaessa useammin pistokokein. Laitoksen kirjallisen materiaalin lisäksi asia on tarkastettu puhelinsoitolla, että näin myös tapahtuu.

Pistokokein valmistajan tuotannosta voidaan poimia valmiita tuotteita jälkitestaukseen, jolla varmistetaan tehtaan oman laadunvalvonnan toimivuus ja se, että tuote täyttää
luvatut ominaisuudet toteamalla vastaavuudet teknisten asiakirjojen ja tuotantoprosessin välillä.
 

TIESITKÖ, ETTÄ

VTT ei ole myöntänyt tuotesertifikaatteja NT FIRE 017 testimenetelmän mukaan testatuille kassa- tai paloturvakaapeille, joihin sisältyisi
laadunvalvontasopimus ja jatkuva ulkopuolinen tuotannon tarkastus. Kertaalleen hyväksyttävästi suoritettu VTT:n testi ja ehkä useitakin vuosia sitten siitä saatu TESTITODISTUS EI OLE SAMA ASIA KUIN VOIMASSA OLEVA PALOTURVAA OSOITTAVA TUOTESERTIFIKAATTI.

VTT ei myöskään kuulu niiden hyväksyttyjen testilaboratorioiden joukkoon, jotka voivat tehdä eurostandardin EN 1047-1 tai EN 15659
mukaisia paloturvatestejä kassa- ja paloturvakaapeille.

Neljäksi tai viideksi vuodeksi kerrallaan myönnetyt ja tarkasteluhetkellä voimassa olevat tuotesertifikaatit osoittavat, että valmistettavat tuotteet täyttävät väitetyt paloluokkavaatimukset. SIKSI TUOTTEEN MYYJÄLTÄ TAI VALMISTAJALTA PITÄÄ PYYTÄÄ KOPIO VOIMASSA OLEVASTA PALOTURVAA OSOITTAVASTA TUOTESERTIFIKAATISTA.
 

 

 

 

 


 


Mitä sertifiointi on

Tuotesertifiointi tarkoittaa sitä, että tuotteen ominaisuudet täyttävät normin tai standardin vaatimukset. Tuotesertifikaatti on näyttö jonkin
vaatimuksen täyttämisestä. Sertifiointi edellyttää myös, että valmistusta säännöllisesti tarkistetaan, jotta valmistajan kaikki sarjatuotantokappaleet
vastaavat sertifioitua kappaletta.

Sertifioinnin voimassaolo on yleensä enintään viisi vuotta kerrallaan.

Sertifiointi tapahtuu akreditoinnin alaisuudessa. Akreditointielin on viranomainen, joka toimii asianomaisen maan hallituksen alaisuudessa. Ruotsissa
akreditointilaitoksen nimi on Swedac. Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että sertifiointi akreditoinnin alaisuudessa tarkoittaa samaa kuin vanha käsite
"valtiollinen erikoisvaltuus".

Yhteenvetona, neljän kriteerin täytyy täyttyä sertifioinnissa:
- Vaatimusten täyttäminen
- Jälkitarkastus
- Aikarajoitus
- Akreditointi