EUROSAFE OY
Kassakaappialan kokonaispalvelua 30 vuotta
- tuhansia tyytyväisiä asiakkaita

 

[ Koti ] Ajankohtaista ] Pikavalintaopas ] Tuotteet ] Palvelut ]

EUROSAFE OY
Keilaranta 16 A
02150 Espoo
         
Puhelin:
0207 519 719

E-mail:
myynti(at)intermarketing.fi


Y-tunnus:
1811298-3


KASSAKAAPIT

Murtoturvalliset kassakaapit

      Chubbsafes E2 kassakaapit Katakri
      Chubbsafes E3 kassakaapit

      Tilityskassakaapit
  
Murto- ja paloturvalliset
kassakaapit
      Chubb E1/30P
    UUSIA EDULLISESTI    
      Chubb DuoGuard E1/S60P
      Chubb DuoGuard E2/90P Katakri
     
Chubb Trident E3-E6EX/60P
      Avainkassakaapit
     
KÄYTETYT KAAPIT
     Kassakaapit
     Paloturvakaapit


TURVAKAAPIT
      Myös nämä kaapit sopivat avainsäilytykseen,
      kun avaimet avaavat < 500 ovea

      Safir turvakaapit
      Eurosafe S2-30P turvakaapit
      Eurosafe arkistokaapit S2/60P
      Chubbsafes S1 turvakaapit
      Kaikki Eurosafe S2 turvakaapit

AVAINTURVAKAAPIT
      Turvakaapit < 500 avainta

AVAINKASSAKAAPIT
      Kassakaapit > 500 avainta
   

PALOTURVAKAAPIT

Asiakirjakaapit ja arkistokaapit
      Chubb Office 120P
      Secure Doc pienet 60P

      Chubb arkistokaapit
      Eurosafe arkistokaapit S2/60P

      Fossafe 60P/120P
     
Chubbsafes A4 riippukansiokaapit

Dataturvakaapit
      Chubb DataPlus
      Chubb DataGuard

Lukot

         Kävijämäärä:

       

 

Myymme, huollamme ja korjaamme uusia ja käytettyjä kassakaappeja ja paloturvakaappeja. Kassakaappien asennukset,
kiinnipulttaukset ja siirrot ovat osa kokonaispalveluamme.

Voimme toimittaa heti murto- ja paloluokiteltuja kassakaappeja varastostamme.
Kaapeilla on eurostandardien EN 1143-1
ja EN 1047-1 mukaiset murto- ja paloluokitukset ja sertifikaatit. Jos rahan sijasta säilytät asiakirjoja ja ne tarvitsevat myös
murtosuojausta, valitse murtoturvallinen paloturvakaappi.


Sopimukset EFSG:n (European Fire and Security Group) jäsenten välillä

Vastavuoroiset, monenkeskiset sertifikaattien hyväksymiset on tehty seuraavien jäsenten välillä:

1.       Korkean turvatason lukot
CNPP, BRE, SBSC, Essa/ECB-S, VdS ja niihin liittyvät testilaboratoriot CNPP, VdS; SSF 

2.       Kassakaapit ja holvit (hyväksyminen 4.4.2006 alkaen)
CNPP, SBSC, Essa/ECB-S, I.C.I.M.,VdS ja niihin liittyvät testilaboratoriot CNPP, SSF, Instituto Giordano, VdS.

ECB-S sertifiointi ei ole tae paremmasta tai luotettavammasta kassakaapin murtoturvallisuudesta, vaikka tällaisia väitteitä näkee esitettävän.
Kaikkien edellä mainittujen EFSG:n jäsenten EN 1143-1 eurostandardin mukaan suorittamat sertifioinnit ovat täsmälleen
saman arvoisia asiakkaan kannalta katsoen. Tämä laajempi asiayhteys unohdetaan mainita samalla tapaa kuin se, että
kaikki edellä mainitut EFSG:n jäsenet (Essa/ECB-S mukaan lukien) sertifioivat paloturvaa vain EN 1047-1 ja EN 15659 eurostandardin mukaan.
Sertifioinnit kevyen paloturvan osalta EN 15659 lisääntyvät sitä mukaa, kun valmistajat tämän testimenetelmän mukaan tulevat kaappejaan testaamaan.

Jos haluatte olla ehdottoman varma siitä, että murtoluokituksen lisäksi kassakaapilla on myös voimassa oleva paloluokitus,
pyytäkää myyjältä kopio voimassa olevasta tuotesertifikaatista paloturvan osalta.

Oletko kiinnostunut eurooppalaisesta kassakaappialan testaus- ja sertifiointimenettelyistä? Lue lisää TÄSTÄ!

Huom! Valtion virastot ja laitokset, kunnalliset viranomaiset ja pysyväisluontoista valtionapua saavat yksityiset arkistot.

Arkistolaitos on antanut arkistolain (831/1994) 12§:n nojalla uuden määräyksen lähi- ja päätearkistotiloista 21.8.2007, KA/1386/40/2007.
Määräys koskee lähi- ja päätearkistotiloja, joissa säilytetään pysyvästi säilytettävää arkistoaineistoa. Määräystä suositellaan sovellettavaksi
myös määräajan säilytettävän aineiston säilytystiloihin. Arkistokaappien osalta määräys koskee käytännössä niillä muodostettavia lähiarkistoja.
Lähiarkistoon kuuluvat asiakirjat, joita tarvitaan työtilojen läheisyydessä. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi potilasasiakirjat.

Paloturvallisen arkistokaapin pitää kestää paloa 120 minuuttia eli kaksi tuntia. Käytännössä kaapilla on samat vaatimukset kuin päätearkistotilalla (holvilla),
jossa säilytetään pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja tai pitkäaikaisesti säilytettäviä asiakirjoja. Vaatimukset paloturvan osalta ovat samat lähi- ja
päätearkistolle. Pienten arkistonmuodostajien asiakirjat voidaan säilyttää kokonaan paloturvallisissa arkistokaapeissa.Eurosafe S2/30P turvakaapit
S2/60P turvakaapit

Katso kaikki koot
 


DuoGuard E1/S60P kassakaapit
Lue lisää
Chubb Office asiakirjakaapit
Lue lisää
 


Murtoluokitellut avainkaapit
Lue lisää


Chubbsafes E2/90P
Avaa linkki
 


Suuren kapasiteetin
A4-riippukansiokaapit

Katso mitat tästä
 Avainkassakaapit E1
Lue lisää
 Dataturvakaapit Lue lisää
 


Talletusluukkukassakaapit
Lue lisää

Huollamme, korjaamme ja vaihdamme myös useimmat markkinoilla olevat kassakaappilukot.
Valitse kohta palvelut ja katso myös kohta
lukot.


Uudet murto- ja paloturvalliset
arvokassakaapit E3EX
Lue lisää


Chubbsafes E3 kassakaapit
Lue lisääKäytetyt kassakaapit Lue lisää
 


EN 14450, S1 ja S2 turvakaapit Lue lisää
 Murto- ja paloluokiteltu
asiakirjakaappi S2-60P


sertifioinnit murto- ja palo
Lue lisää
 Uudet kevyen paloturvan arkistokaapit
Lue lisää
 

 

 


Sivu päivitetty viimeksi 24.11.2016